Skip to main content

ABC-ul dreptului Uniunii Europene

Prin ABC-ul dreptului Uniunii Europene, prof. dr. Klaus‑Dieter Borchardt elaborează o lucrare standard, care abordează și originile integrării europene și evoluția acesteia ca ordine juridică.

Autorul oferă informaţii cu privire la modul în care este construită Uniunea Europeană și principiile generale ale acesteia, analizându-le în raport cu legislaţiile naţionale ale statelor membre. Lucrarea se adresează tuturor cititorilor interesați, nu neapărat specializați în domeniu, care doresc să obțină o imagine de ansamblu incipientă asupra structurii UE, fiind un ghid ce conține toate elementele fundamentale ale ordinii juridice. Această publicație este importantă pentru fiecare cetățean european întrucât poate ajuta la înțelegerea și aprofundarea deciziilor adoptate de Uniune care le afectează în mod esențial viața. Broşura poate fi accesată aici.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.