Skip to main content

Asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale: Comisia lansează Centrul european pentru transparența algoritmilor (ECAT)


Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor UE, ai mediului academic, ai societății civile și ai industriei pentru a discuta principalele provocări și importanța, la nivel societal, a supravegherii modului în care sunt utilizate sistemele algoritmice.

 

După mesajul video din partea comisarului pentru piața internă, Thierry Breton, participanții se vor concentra asupra activității actuale și planificate a ECAT; se va face, de asemenea, o prezentare preliminară a potențialului ECAT prin demonstrații în direct.

 

Rolul ECAT în cadrul Regulamentului privind serviciile digitale

 

Regulamentul privind serviciile digitale impune cerințe de gestionare a riscurilor pentru întreprinderile desemnate de Comisia Europeană drept platforme online foarte mari și motoare de căutare online foarte mari. În acest cadru, platformele desemnate vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice pe platformele lor, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate prin intermediul serviciilor lor și până la impactul asupra libertății de exprimare sau a libertății mass-mediei. În mod similar, trebuie evaluate și atenuate riscurile specifice legate de violența online bazată pe gen și de protejarea minorilor în mediul online și a sănătății lor mintale. Planurile de atenuare a riscurilor prezentate de platformele și motoarele de căutare desemnate vor face obiectul unui audit independent și al unei supravegheri de către Comisia Europeană.    

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.