Skip to main content

Autor: EUROPE DIRECT Oradea

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE


Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung. Aceștia sunt: funcționarea pieței unice, accesul la capitalul privat, investițiile publice și infrastructura, cercetarea și inovarea, energia, circularitatea, digitalizarea, educația și competențele, comerțul și autonomia strategică deschisă. Comunicarea din 2023 a stabilit un set de indicatori-cheie de performanță care să servească drept tablou de bord al progreselor înregistrate în ceea ce privește acești factori determinanți. Deși este prea devreme pentru a stabili tendințe stabile, raportul constată că 9 indicatori-cheie de performanță s-au îmbunătățit, față de 5 care s-au disipat; 3 sunt stabili, iar 2 nu dispun încă de date noi.

Detalii în comunicatul de presă.

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR


Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. România trebuie să recupereze acum de la Blue Air un ajutor de stat ilegal în valoare de aproximativ 33,84 milioane EUR (163,8 milioane RON).

Detalii în comunicatul de presă.

AggregateEU lansează prima licitație pe termen mediu pentru a asigura o aprovizionare cu energie stabilă și previzibilă


Comisia a lansat ieri, 15 februarie, în cadrul platformei AggregateEU pentru achiziții comune de gaz, prima licitație pe termen mediu în cadrul căreia cumpărătorii vor putea depune cereri de gaz care acoperă mai multe perioade de șase luni, din aprilie 2024 până în octombrie 2029.

Licitația pe termen mediu este un serviciu nou propus de Comisie pentru a apropia cumpărătorii și vânzătorii dincolo de criza pe termen scurt cu care ne-am confruntat în ultimele două ierni. AggregateEU va colecta cererea consumatorilor de energie din UE în cursul unei perioade de maximum 5 ani și va supune această cerere unei proceduri concurențiale de ofertare. Această licitație pe termen mediu urmărește să asigure stabilitatea și previzibilitatea aprovizionării întreprinderilor participante în următorii ani, pe baza mecanismului de criză instituit în 2023. Ea a fost creată în urma unor discuții aprofundate cu părțile interesate.

Detalii în comunicatul de presă.

Previziunile economice din iarna anului 2024


Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.

Inflația ar urma să încetinească mai rapid decât se preconiza în toamnă. Potrivit estimărilor, inflația IAPC (indice armonizat al prețurilor de consum) va scădea în UE de la 6,3 % în 2023 la 3,0 % în 2024 și la 2,5 % în 2025, iar în zona euro, de la 5,4 % în 2023 la 2,7 % în 2024 și la 2,2 % în 2025.

Previziunile economice pentru România

Conform estimărilor, creșterea economică a încetinit la 1,8 % în 2023, o revizuire descendentă de 0,4 puncte procentuale față de previziunile din toamnă. Inflația ridicată și creșterea anemică a creditelor private au limitat cererea internă în 2023, în timp ce cererea externă a fost slabă. O creștere puternică a formării brute de capital fix, stimulată de investițiile finanțate de UE în infrastructuri publice, a compensat încetinirea consumului privat și scăderea stocurilor, în timp ce contribuția negativă a exporturilor nete la creștere s-a diminuat. O piață a muncii rezilientă și două creșteri ale salariului minim au atenuat încetinirea veniturilor disponibile reale. După un al treilea trimestru cu rezultate slabe, indicatorii pe termen scurt sugerează că economia și-a recâștigat o anumită dinamică în ultimele luni ale anului 2023, pe fondul vânzărilor cu amănuntul, al serviciilor și al sectorului solid al construcțiilor.

Mai multe informații precum și raportul de țară pentru România sunt disponibile în comunicatul de presă.

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producătorilor agricoli


Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producătorilor agricoli în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Comisia Europeană a aprobat o schemă a României de aproximativ 241 de milioane EUR (1,2 miliarde RON) pentru sprijinirea sectorului agricol al producției vegetale primare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru reducerea dependenței de combustibili.
Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă producătorilor agricoli de anumite produse vegetale, în special producătorilor de cereale de iarnă și de rapiță, care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Detalii în comunicatul de presă.

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 56 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului porcinelor și a sectorului păsărilor de curte


Comisia Europeană a aprobat o schemă a României de aproximativ 56 de milioane EUR (278,6 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului porcinelor și a sectorului păsărilor de curte în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru reducerea dependenței de combustibili.
Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă crescătorilor de porcine și de păsări de curte care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.