Skip to main content

Autor: EUROPE DIRECT Oradea

AggregateEU lansează prima licitație pe termen mediu pentru a asigura o aprovizionare cu energie stabilă și previzibilă


Comisia a lansat ieri, 15 februarie, în cadrul platformei AggregateEU pentru achiziții comune de gaz, prima licitație pe termen mediu în cadrul căreia cumpărătorii vor putea depune cereri de gaz care acoperă mai multe perioade de șase luni, din aprilie 2024 până în octombrie 2029.

Licitația pe termen mediu este un serviciu nou propus de Comisie pentru a apropia cumpărătorii și vânzătorii dincolo de criza pe termen scurt cu care ne-am confruntat în ultimele două ierni. AggregateEU va colecta cererea consumatorilor de energie din UE în cursul unei perioade de maximum 5 ani și va supune această cerere unei proceduri concurențiale de ofertare. Această licitație pe termen mediu urmărește să asigure stabilitatea și previzibilitatea aprovizionării întreprinderilor participante în următorii ani, pe baza mecanismului de criză instituit în 2023. Ea a fost creată în urma unor discuții aprofundate cu părțile interesate.

Detalii în comunicatul de presă.

Previziunile economice din iarna anului 2024


Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.

Inflația ar urma să încetinească mai rapid decât se preconiza în toamnă. Potrivit estimărilor, inflația IAPC (indice armonizat al prețurilor de consum) va scădea în UE de la 6,3 % în 2023 la 3,0 % în 2024 și la 2,5 % în 2025, iar în zona euro, de la 5,4 % în 2023 la 2,7 % în 2024 și la 2,2 % în 2025.

Previziunile economice pentru România

Conform estimărilor, creșterea economică a încetinit la 1,8 % în 2023, o revizuire descendentă de 0,4 puncte procentuale față de previziunile din toamnă. Inflația ridicată și creșterea anemică a creditelor private au limitat cererea internă în 2023, în timp ce cererea externă a fost slabă. O creștere puternică a formării brute de capital fix, stimulată de investițiile finanțate de UE în infrastructuri publice, a compensat încetinirea consumului privat și scăderea stocurilor, în timp ce contribuția negativă a exporturilor nete la creștere s-a diminuat. O piață a muncii rezilientă și două creșteri ale salariului minim au atenuat încetinirea veniturilor disponibile reale. După un al treilea trimestru cu rezultate slabe, indicatorii pe termen scurt sugerează că economia și-a recâștigat o anumită dinamică în ultimele luni ale anului 2023, pe fondul vânzărilor cu amănuntul, al serviciilor și al sectorului solid al construcțiilor.

Mai multe informații precum și raportul de țară pentru România sunt disponibile în comunicatul de presă.

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producătorilor agricoli


Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producătorilor agricoli în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Comisia Europeană a aprobat o schemă a României de aproximativ 241 de milioane EUR (1,2 miliarde RON) pentru sprijinirea sectorului agricol al producției vegetale primare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru reducerea dependenței de combustibili.
Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă producătorilor agricoli de anumite produse vegetale, în special producătorilor de cereale de iarnă și de rapiță, care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Detalii în comunicatul de presă.

Comisia aprobă o schemă de ajutor de stat a României în valoare de 56 de milioane EUR pentru sprijinirea sectorului porcinelor și a sectorului păsărilor de curte


Comisia Europeană a aprobat o schemă a României de aproximativ 56 de milioane EUR (278,6 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului porcinelor și a sectorului păsărilor de curte în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză și de tranziție pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 și modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru reducerea dependenței de combustibili.
Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă crescătorilor de porcine și de păsări de curte care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăților de pe piața agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Matei Abălaru, câștigătorul din România al concursului UE pentru tinerii traducători


Comisia Europeană îi felicită astăzi pe cei 27 de tineri câștigători ai celei de a 17-a ediții a concursului său de traducere la nivelul UE Juvenes Translatores, destinat liceenilor.
Tema concursului din acest an a fost „Îndrăznim să facem o schimbare”.
Din România au fost selectate 33 de școli, care au înscris la concurs 160 de elevi.
Traducătorii Comisiei Europene au selectat câte un câștigător din fiecare țară a UE. Câștigătorul din România este Matei Abălaru, elev la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța.
La concursul organizat în luna noiembrie a anului trecut au participat 3 056 de participanți plini de entuziasm, care și-au testat competențele lingvistice prin traducerea unui text în și din oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. Din cele 552 de combinații lingvistice disponibile, elevii din 701 școli din întreaga Uniune Europeană au utilizat 155 de combinații, traducând inclusiv din română în suedeză și din cehă în daneză.

Detalii în comunicatul de presă.

Deșeuri: Comisia solicită României să închidă și să reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri


Astăzi, 7 februarie, Comisia Europeană a decis să trimită României [INFR(2020)2276] un aviz motivat pentru nerespectarea integrală a Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE) și a Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE).

Directiva privind depozitele de deșeuri impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri pentru care nu au fost eliberate autorizații. Conform Directivei-cadru privind deșeurile, statele membre au obligația de a recupera și elimina deșeurile într-un mod care să nu pericliteze sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor.
 
Prin Tratatul de aderare a României, autorităților li s-a acordat ca termen data de 16 iulie 2017 pentru a se conforma acestor norme în ceea ce privește un număr de 101 depozite de deșeuri. Întrucât această obligație nu a fost respectată integral, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în octombrie 2020.

Până în prezent, România a închis și reabilitat 92 de depozite de deșeuri. Calendarul pentru închiderea și reabilitarea celor nouă depozite de deșeuri rămase este 2026-2028 pentru cinci dintre acestea și este incert pentru celelalte patru depozite de deșeuri. În consecință, Comisia a decis să emită un aviz motivat adresat României, care are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.

Detalii în comunicatul de presă.