Skip to main content

Biodiversitate: orientările Comisiei privind noile zone protejate, menite să conducă natura europeană pe drumul către redresare până în 2030


Comisia a publicat recent orientările privind identificarea și desemnarea de noi zone naturale protejate în UE, precum și privind gestionarea zonelor protejate existente și viitoare. Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2030 – o inițiativă-cheiePactului verde european – urmărește să plaseze biodiversitatea Europei pe calea redresării până în 2030. 
Rețeaua actuală de zone protejate juridic nu este suficient de extinsă pentru a putea proteja biodiversitatea. Desemnările suplimentare ar trebui fie să contribuie la finalizarea rețelei Natura 2000, fie să facă parte din sisteme naționale de protecție. Obiectivele pentru 2030 se aplică în întreaga UE, iar fiecare stat membru va desemna zone care urmează să fie protejate pe baza unor criterii ecologice obiective și a cantității și calității biodiversității. Beneficiile ecologice și economice merg mână în mână, întrucât serviciile ecosistemice ale unicei rețele Natura 2000 existente (alimentație, filtrarea apei și a aerului, rezistența la dezastre etc.) sunt estimate la 300 miliarde EUR pe an, iar rețeaua sprijină aproximativ 500.000 de locuri de muncă. 

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.