Skip to main content

Bugetul UE: Comisia publică orientări privind mecanismul de condiționalitate


Comisia Europeană a adoptat astăzi, 2 martie, orientări privind regimul general de condiționalitate, care vizează protejarea bugetului UE împotriva încălcărilor principiilor statului de drept. 

Orientările explică în detaliu modul în care va fi aplicat regulamentul, în special:

·         condițiile de adoptare a măsurilor, inclusiv ceea ce ar putea constitui încălcări relevante ale principiilor statului de drept și modul în care se va evalua dacă aceste încălcări afectează sau riscă să afecteze interesele financiare ale UE într-un mod suficient de direct;

·         complementaritatea dintre Regulamentul privind condiționalitatea și alte instrumente de protejare a bugetului UE, inclusiv normele financiare ale UE și normele sectoriale. Printre acestea se numără normele privind fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (de exemplu, politica de coeziune și politica agricolă comună) și cele privind Mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al NextGenerationEU;

·         necesitatea ca măsurile propuse să fie proporționale, adecvate și necesare pentru abordarea problemelor în cauză;

·         etapele care trebuie urmate înainte de a propune luarea acestor măsuri, inclusiv sursele de informații pe care Comisia le va consulta, rolul plângerilor, contactele cu statele membre: procedurile de adoptare și de ridicare a măsurilor;

·         necesitatea de a proteja drepturile destinatarilor sau ale beneficiarilor finali de fonduri ale UE, având în vedere faptul că țările UE ar trebui să continue să efectueze plăți în cadrul programelor sau al fondurilor UE în toate circumstanțele.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.