Materiale informative

Ajutoare de stat: Comisia aprobă măsura adoptată de România în valoare de 1,6 miliarde EUR pentru capitalizarea unei noi bănci de investiții și dezvoltare

 Banca urmărește să sprijine dezvoltarea economică și socială, competitivitatea, inovarea și creșterea economică în întreaga economie a României.

 

„Măsura, în valoare de 1,6 miliarde EUR, pe care am aprobat-o astăzi va permite crearea Băncii Române de Investiții și Dezvoltare, ceea ce va stimula investițiile în țară și, în cele din urmă, va sprijini creșterea economică. Banca va asigura accesul la finanțare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii care întâmpină dificultăți în obținerea unui nivel suficient de sprijin de pe piață. Astfel, se va consolida competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în UE, asigurându-se, în același timp, faptul că concurența nu este denaturată în mod nejustificat”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreședintă executivă responsabilă cu politica în domeniul concurenței 

Protecția consumatorilor: practici manipulatoare în mediul online identificate în 148 din cele 399 de magazine virtuale care au făcut obiectul unei verificări

 Astăzi, 30 ianuarie, Comisia și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul. Această verificare a vizat 399 de magazine virtuale ale unor comercianți cu amănuntul care vând produse variind de la textile la produse electronice.  

Ramona Chiriac, șefa RCE în România: „Holocaustul este o moștenire definitorie a istoriei europene, de aceea și combaterea antisemitismului în UE este o responsabilitate comună”

Reprezentanța Comisiei Europene în România a fost miercuri, 25 ianuarie 2023, gazda evenimentului „Holocaust – România își aduce aminte”, având ca scop comemorarea Holocaustului în Europa și în România, dar și cunoașterea adevărului istoric, cel care este esențial pentru dezvoltarea unei societăți favorabile incluziunii, egalității și respectului.

Comisia aprobă reintroducerea schemei de ajutoare de stat acordate de România pentru sprijinirea societăților în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei

 Comisia Europeană a stabilit că reintroducerea unei scheme de ajutoare acordate de România pentru a sprijini societățile în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei este conformă cu Cadrul temporar de criză pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 cu modificările ulterioare din 20 iulie 2022 și 28 octombrie 2022. 

Infringement – Comisia solicită României și altor 21 de state membre să se conformeze dispozițiilor din Regulamentul privind conținutul online cu caracter terorist

 Scrisoare de punere în întârziere
Comisia a decis să deschidă o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând scrisori de punere în întârziere României [INFR(2022)2130] și altor 21 de state membre pentru punerea în aplicare în mod incorect a Regulamentului UE privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist [Regulamentul (UE) 2021/784]. 

Infringement România – Reducerea emisiilor generate de mai mulți poluanți atmosferici și protecția adecvată a habitatelor și a speciilor de interes pentru UE (situri Natura 2000)

 A)   Scrisoare de punere în întârziere

Aer curat: Comisia solicită României și altor 13 state membre să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici

Comisia solicită României [INFR(2022)2079] și altor state membre să își respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum impune Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva privind plafoanele naționale de emisie” sau „Directiva NEC”). 

Infringement – Detașarea lucrătorilor: Comisia solicită României și altor 16 state membre să respecte Directiva UE privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor

 Aviz motivat
Comisia a decis să trimită avize motivate României [INFR(2018)2241] și altor 16 state membre în ceea ce privește „Directiva privind asigurarea respectării aplicării Directivei privind detașarea lucrătorilor (2014/67/UE)”. 

Infringement România: obiectivele naționale pentru 2020 privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică, respectiv evaluări privind cogenerarea de înaltă eficiență

 Comisia a decis astăzi, 26 ianuarie, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere [INFR(2022)2166]  pentru că nu a prezentat un raport complet, în cadrul guvernanței uniunii energetice și a acțiunilor climatice, cu privire la îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică pentru 2020. 
Fiți la curent cu noutățile EUROPE DIRECT Oradea

EUROPE DIRECT Oradea | Copyright ©
Toate drepturile rezervate. Made with ❤️ by the NRGO Web Design team.