Skip to main content

CE inițiază o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei ca urmare a încălcărilor dreptului UE comise de Tribunalul Constituțional al țării


Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Poloniei ca urmare a preocupărilor grave suscitate de Tribunalul Constituțional al Poloniei și de jurisprudența sa recentă.

Comisia consideră că hotărârile pronunțate de Tribunalul Constituțional la 14 iulie 2021 și 7 octombrie 2021 au încălcat principiile generale ale autonomiei, prevalenței, eficacității și aplicării uniforme a dreptului Uniunii și au adus atingere efectului obligatoriu al hotărârilor Curții de Justiție.

Mai mult, Comisia consideră că această jurisprudență încalcă articolul 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, care garantează dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă. Drept urmare, jurisprudența acestui tribunal privează persoanele fizice implicate în proceduri în fața instanțelor poloneze de setul complet de garanții prevăzute la articolul respectiv.

După inițierea acestei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Polonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere.

Informații suplimentare în limba engleză, aici.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.