Skip to main content

Combaterea corupției: norme mai stricte de combatere a corupției în UE și în întreaga lume

Comisia a luat măsuri decisive pentru a combate corupția în UE și în întreaga lume, concretizând angajamentul pe care președinta von der Leyen și l-a asumat în discursul său privind starea Uniunii din 2022.

Propunerile anticorupție prezentate reprezintă o etapă importantă în lupta împotriva corupției atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Comisia își va intensifica acțiunile: pe baza măsurilor în vigoare, va consolida eforturile care vizează integrarea măsurilor de prevenire a corupției în elaborarea politicilor și a programelor UE și va sprijini activ eforturile statelor membre de a elabora politici și acte legislative solide în materie de combatere a corupției. În cadrul ciclului său anual de raportare privind statul de drept, Comisia monitorizează, de asemenea, evoluția situației în materie de combatere a corupției la nivel național și identifică provocările și problemele legate de recomandările adresate statelor membre.

Setul de măsuri prezentat include norme noi și consolidate care incriminează infracțiunile de corupție și armonizează sancțiunile la nivelul întregii Uniuni, precum și o propunere din partea Înaltului Reprezentant, sprijinită de Comisie, privind crearea unui regim specific de sancțiuni în cadrul politicii externe și de securitate comună (PESC) care vizează actele grave de corupție din întreaga lume. Aceste noi măsuri pun un accent puternic pe prevenire și pe crearea unei culturi a integrității, în care corupția nu este tolerată, consolidând, în același timp, instrumentele de asigurare a respectării legii.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.