Skip to main content

Comerț

Politica comercială a Uniunii Europene trebuie privită în contextul a două dintre realitățile actuale: importanța Uniunii ca actor mondial major și modul în care globalizarea contribuie la schimbarea mediului internațional.

UE este cea mai mare economie din lume, cel mai mare exportator și importator, principalul investitor și beneficiar al investițiilor străine și cel mai mare donator de ajutor. Deși reunește doar 7% din populația mondială, Uniunea deține un sfert din rezervele mondiale de bogăție, măsurate de produsul intern brut (PIB) – valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse. Piața unică europeană face posibilă libera circulație a mărfurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor, fiind elementul cheie care îi permite Uniunii să creeze locuri de muncă prin intermediul comerțului cu alte țări și regiuni.  Uniunea Europeană este cea care răspunde de piața unică, nu guvernele naționale.

Tot Uniunea gestionează și relațiile comerciale cu restul lumii. Prin intermediul său, statele membre se exprimă la unison în cadrul negocierilor internaționale, deținând astfel o influență considerabil mai mare decât ar deține separat. Uniunea Europeană este un actor economic și politic activ, cu interese și responsabilități regionale și mondiale în creștere. Broșura poate fi accesată aici.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.