Skip to main content

Comisia abordează acțiunile abuzive împotriva jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului


Astăzi, 27 aprilie, Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a îmbunătăți protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului împotriva procedurilor judiciare abuzive. Procesele strategice împotriva mobilizării publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la chestiuni de interes public.

Directiva propusă are ca obiect acțiunile SLAPP în materie civilă și cu implicații transfrontaliere. Pe baza noilor dispoziții, judecătorii vor putea să respingă rapid acțiunile vădit nefondate introduse împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Directiva prevede, de asemenea, mai multe garanții procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea de procese abuzive.

În același timp, Comisia adoptă o recomandare complementară pentru a încuraja statele membre să își alinieze normele naționale la legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea ce privește alte proceduri, nu numai cele în materie civilă. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să ia o serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

AggregateEU lansează prima licitație pe termen mediu pentru a asigura o aprovizionare cu energie stabilă și previzibilă

Comisia a lansat ieri, 15 februarie, în cadrul platformei AggregateEU pentru achiziții comune de gaz, prima licitație pe termen mediu în cadrul căreia cumpărătorii vor putea depune cereri de gaz care acoperă mai multe perioade de șase luni, din aprilie 2024 până în octombrie 2029.