Skip to main content

Comisia aprobă o schemă din România în valoare de 1,4 milioane EUR pentru sprijinirea sectorului sportului din municipiul Miercurea-Ciuc, afectat de pandemia de COVID-19


Comisia Europeană a aprobat o schemă din România în valoare de 1,4 milioane EUR (6,9 milioane RON) pentru sprijinirea cluburilor sportive din municipiul Miercurea-Ciuc în contextul pandemiei de COVID-19.

Acest sprijin public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, ajutoarele vor lua forma unor granturi directe până la o valoare maximă de 700 000 EUR (3,46 milioane RON) per beneficiar. Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr maxim de 10 întreprinderi. 

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă, cu numărul de caz SA.64595, în registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele aspecte legate de confidențialitate.

Articole similare

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.