Skip to main content

Comisia prezintă opțiuni de atenuare a impactului prețurilor ridicate la energie prin achiziții comune de gaze și obligații minime de stocare a gazelor


La scurt timp după Comunicarea privind planul REPowerEU și după Declarația de la Versailles, Comisia a prezentat astăzi, 23 martie, idei referitoare la o acțiune colectivă la nivel european prin care să se abordeze cauzele profunde ale problemei pe piața gazelor și să se garanteze securitatea aprovizionării la prețuri rezonabile pentru iarna următoare și ulterior. Liderii vor continua discuțiile cu privire la aceste opțiuni în cadrul Consiliului European din această săptămână.

Comisia a prezentat astăzi o propunere legislativă prin care introduce obligația de a stoca gaze naturale la un nivel minim de 80 % pentru iarna următoare și de 90 % pentru anii următori. Pentru a răspunde preocupărilor legate de prețurile la energie care se mențin la un nivel ridicat, Comisia a adoptat, de asemenea, o comunicare în care stabilește ce opțiuni există pentru a se interveni pe piață la nivel european și național și evaluează avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni. Parteneriatele UE cu țările terțe pentru achiziționarea colectivă de gaze naturale și hidrogen pot să îmbunătățească reziliența și să reducă prețurile. Comisia este pregătită să creeze un Grup operativ privind achizițiile comune de gaze la nivelul UE. Printr-o acțiune centralizată la nivelul cererii, grupul operativ ar facilita și ar consolida anvergura internațională a UE în raport cu furnizorii de gaze pentru a contribui la asigurarea unor importuri la prețuri adecvate înainte de iarna viitoare. Grupul operativ ar urma să fie sprijinit de reprezentanți ai statelor membre în cadrul unui comitet director. O echipă comună de negociere condusă de Comisie ar urma să poarte discuții cu furnizorii de gaze naturale și să pregătească, de asemenea, terenul pentru viitoarele parteneriate energetice cu principalii furnizori din domeniul energiei, analizând și alte surse în afară de GNL și de gaze. Activitatea acestei echipe ar urma să se inspire din experiența dobândită în contextul pandemiei de COVID-19, când acțiunea la nivelul UE a fost esențială pentru a garanta aprovizionarea suficientă cu vaccinuri pentru toți.


Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.