Skip to main content

Comisia propune o reformă a evaluării substanțelor chimice „o substanță, o evaluare” pentru procese mai rapide, simplificate și transparente


Astăzi, 7 decembrie, Comisia adoptă trei propuneri legislative pentru: să raționalizeze evaluările substanțelor chimice în întreaga legislație a UE; consolidarea bazei de cunoștințe privind substanțele chimice; și asigurarea detectării timpurii și a acțiunilor cu privire la riscurile chimice emergente. În cadrul acestui pachet „O substanță, o evaluare”, un rezultat esențial al Strategiei pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, sarcini semnificative vor fi realocate între patru agenții ale UE, asigurând evaluări coerente și transparente ale siguranței substanțelor chimice utilizate în produse precum dispozitivele medicale, jucăriile, alimentele, pesticidele și biocidele.

 

Cetățenii, întreprinderile și autoritățile vor beneficia de un acces simplificat și transparent la informațiile privind substanțele chimice, de procese mai armonizate și mai previzibile în întreaga legislație și de o mai mare certitudine a evaluărilor. Noile măsuri vor reduce decalajul dintre identificarea unui posibil risc și măsurile de reglementare necesare. În cele din urmă, aceste măsuri vor conduce la o protecție mai bună și mai rapidă a sănătății oamenilor și a mediului.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.