Skip to main content

Comisia salută acordul politic referitor la primul regulament privind combaterea spălării banilor și la noua directivă privind combaterea spălării banilor


Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și la cea de a șasea directivă CSB/CFT.

 

Aceste propuneri creează un cadru unic de reglementare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și servesc ca bază pentru coordonarea activității viitoarei Autorități pentru Combaterea Spălării Banilor (ACSB). Noile norme stabilesc cerințe la nivelul Uniunii pentru sectorul privat, în vederea asigurării unui nivel consecvent al controalelor în cadrul întregii piețe unice. De asemenea, ele armonizează sarcinile și competențele autorităților naționale de supraveghere și ale unităților de informații financiare (FIU) pentru a permite o cooperare transfrontalieră eficace. În plus, acest nou cadru oferă competențe sporite registrelor beneficiarilor reali, pentru a se asigura transparența în ceea ce privește persoanele care dețin sau controlează persoane juridice și fiducii. Pe lângă acestea, el armonizează normele privind accesul la informațiile respective, făcând posibil ca actorii care au un interes legitim, inclusiv jurnaliștii și societatea civilă, să poată contribui la combaterea criminalității financiare. Accesul mai larg la informațiile privind bunurile imobile va ajuta de asemenea autoritățile competente să combată utilizarea abuzivă a acestor active de către infractori.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.