Skip to main content

Comisia solicită României și altor 17 state membre să consolideze piața unică a UE pentru profesiile reglementate


Comisia introduce astăzi, 2 decembrie, acțiuni în justiție (scrisoare de punere în întârziere) împotriva a 18 state membre pentru nerespectarea obligației de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a normelor UE privind evaluarea proporționalității noilor reglementări referitoare la profesii.

Directiva din 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesiiC prevede obligația statelor membre de a se asigura că toate cerințele pe care le introduc în ceea ce privește profesiile sunt necesare și echilibrate. Directiva prevede un set de criterii pentru a preveni adoptarea unor norme naționale inutil de împovărătoare, care pot îngreuna accesul la o gamă largă de profesii sau exercitarea acestora de către candidații calificați. 

După evaluarea amănunțită a măsurilor naționale de transpunere, Comisia a constatat că diverse cerințe nu au fost puse în aplicare în mod corespunzător de către unele state membre și că există riscul ca directiva să nu fie eficace în practică. Prin urmare, s-a decis deschiderea de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva următoarelor state membre: România, Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Suedia.

Cele mai grave probleme identificate de Comisie sunt:

·       faptul că nu au fost integrate suficient toate tipurile de reglementări, cum ar fi cele adoptate de asociațiile profesionale;

·       transpunerea inexactă a criteriilor referitoare la testul de proporționalitate, cum ar fi obligația de a se garanta că noile norme sunt necesare în contextul în care există deja alte norme în vigoare;

·       faptul că nu s-au asigurat garanțiile procedurale necesare, cum ar fi obiectivitatea evaluărilor, eficacitatea mecanismelor de monitorizare ex post, precum și informarea și implicarea efectivă a părților interesate.

Toate statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat.

Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.