Skip to main content

Comisia solicită României, Ungariei, Portugaliei și Sloveniei să respecte normele UE privind achizițiile publice și concesiunile


Comisia Europeană a decis astăzi, 18 octombrie, să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând scrisori de punere în întârziere Ungariei [INFR(2023)2119 și INFR(2023)2120], Portugaliei [INFR(2023)2121], României [INFR(2023)2114] și Sloveniei [INFR(2023)4014] pentru neconformitatea normelor naționale cu legislația UE privind achizițiile publice. Respectivele acte legislative ale UE includ Directiva privind achizițiile publice (Directiva 2014/24/UE), Directiva privind achizițiile publice în sectorul utilităților publice (Directiva 2014/25/UE) și Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE). Aceste norme ale UE asigură tratamentul egal al operatorilor economici interesați să participe la procedurile de achiziții publice, precum și respectarea obligației de transparență. În procedurile care vizează aceste țări, Comisia are în vedere diverse aspecte. Au fost identificate mai multe cazuri în care legislația națională permite utilizarea procedurilor de negociere fără publicare prealabilă. Alte probleme identificate se referă la anumite norme naționale care permit modificarea contractelor legate de obligații și servicii publice, impun limite pentru subcontractare sau introduc o discriminare directă în favoarea anumitor produse originare din regiunea în care este stabilită autoritatea contractantă. Ungaria, Portugalia, România și Slovenia au la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită acestor state membre avize motivate.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.