Skip to main content

Consolidarea spațiului Schengen: Bulgaria, România și Croația sunt pregătite să participe pe deplin la spațiul Schengen


Comisia invită Consiliul să ia fără alte întârzieri deciziile necesare pentru a permite Bulgariei, României și Croației să participe pe deplin la spațiul Schengen. Într-o comunicare adoptată astăzi, 16 noiembrie, Comisia face bilanțul progreselor semnificative înregistrate de cele trei state membre în ceea ce privește aplicarea normelor Schengen.

 

De ani de zile, aceste state membre au contribuit în mod semnificativ la buna funcționare a spațiului Schengen, inclusiv în timpul pandemiei de COVID 19 și, mai recent, în contextul consecințelor fără precedent ale războiului din Ucraina. Deși normele Schengen impun deja celor trei țări obligații parțiale, controalele la frontierele interne cu aceste state membre nu au fost eliminate; prin urmare, acestea nu se bucură de toate avantajele care decurg din apartenența la spațiul Schengen fără controale la frontierele interne. Participarea deplină la spațiul Schengen este o cerință pentru aceste state membre; prin urmare, ar trebui să li se permită să adere la spațiul Schengen, având în vedere că îndeplinesc condițiile.

 

România asigură o gestionare solidă și de înaltă calitate a frontierelor, inclusiv în ceea ce privește supravegherea frontierelor și verificările sistematice la frontiere, și participă la cooperarea polițienească internațională. Combaterea migrației neregulamentare și a traficului de persoane reprezintă două priorități în care România este activă. Sistemul de informații Schengen este bine stabilit. În ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, România dispune de structuri eficace pentru a garanta accesul la protecție internațională, cu respectarea principiului nereturnării.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.