Skip to main content

Cunoașteți-vă drepturile: Protecția împotriva discriminării

Interzicerea discriminării reprezintă un principiu fundamental al Uniunii Europene. UE adoptă acte legislative împotriva discriminării pe motive de gen, rasă, sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă  sau orientare sexuală.

Legislația UE nu interzice discriminarea în toate domeniile vieții, ci într-o serie de domenii esențiale specifice, cum ar fi ocuparea forței de muncă. Statele membre ale UE au obligația de a pune în aplicarea legislația UE la nivel național și de a o aplica în mod corect. Discriminarea pe motive de cetățenie este interzisă, de asemenea, în conformitate cu legislația UE.

Ghidul prezent descrie drepturile de care beneficiați în temeiul legislației UE, care oferă doar un minim de protecție. Broșura poate fi accesată aici.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

AggregateEU lansează prima licitație pe termen mediu pentru a asigura o aprovizionare cu energie stabilă și previzibilă

Comisia a lansat ieri, 15 februarie, în cadrul platformei AggregateEU pentru achiziții comune de gaz, prima licitație pe termen mediu în cadrul căreia cumpărătorii vor putea depune cereri de gaz care acoperă mai multe perioade de șase luni, din aprilie 2024 până în octombrie 2029.