Skip to main content

Democrația europeană: Comisia prezintă noi acte legislative privind publicitatea politică, drepturile electorale și finanțarea partidelor


Comisia Europeană a prezentat astăzi, 25 noiembrie, o propunere privind transparența și direcționarea publicității politice, în cadrul măsurilor menite să protejeze integritatea alegerilor și dezbaterea democratică deschisă. Conform normelor propuse, orice anunț publicitar politic ar trebui să fie marcat în mod clar ca atare și să furnizeze publicului informații, cum ar fi cine și cât a plătit pentru el. Tehnicile de direcționare și amplificare în materie de politică ar trebui să fie explicate public la un nivel de detaliere fără precedent și să fie interzise dacă utilizează date cu caracter personal sensibile fără consimțământul explicit al persoanei vizate. Comisia propune, de asemenea, actualizarea normelor în vigoare ale UE privind „cetățenii mobili” ai UE și dreptul lor de a vota la alegerile europene și locale, precum și a normelor privind partidele și fundațiile politice europene.

Norme clare privind transparența și direcționarea publicității politice

Printre principalele măsuri prevăzute în regulamentul propus se numără și următoarele:

·       domeniul de aplicare: publicitatea politică va cuprinde publicitatea pe care și-o face un actor politic și publicitatea pentru sau în numele unui actor politic, precum și așa-numita publicitate tematică, susceptibile să influențeze rezultatul unor alegeri sau ale unui referendum, un proces legislativ sau de reglementare ori comportamentul de vot;

·       anunțuri menite să asigure transparența: publicitatea politică plătită trebuie să fie marcată în mod clar și să furnizeze o serie de informații-cheie, printre care numele sponsorului, afișat vizibil, și o notificare menită să asigure transparența care să fie ușor de accesat și să precizeze (1) suma cheltuită pentru publicitatea politică, (2) proveniența fondurilor utilizate și (3) legătura dintre publicitate și alegerile sau referendumurile relevante;

·       condiții stricte pentru direcționare și amplificare

·        impunerea de amenzi în cazul încălcării normelor

Actualizarea normelor UE privind partidele și fundațiile politice ale UE și privind drepturile electorale

Actualizările regulamentului urmăresc să faciliteze interacțiunile dintre partidele politice europene cu partidele membre naționale și la nivel transfrontalier, să sporească transparența, în special în ceea ce privește publicitatea politică și donațiile, să reducă sarcina administrativă excesivă și să îmbunătățească viabilitatea financiară a partidelor și fundațiilor politice europene.

În fine, Comisia a propus actualizarea normelor în vigoare ale UE privind alegerile europene și locale pentru cetățenii UE care își au reședința într-un alt stat membru decât statul lor de cetățenie („cetățenii mobili ai UE”). Deși există aproximativ 13,5 milioane de astfel de cetățeni, foarte puțini își exercită dreptul de vot la alegerile europene și locale.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.