Skip to main content

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale: Comisia trimite România și alte 4 state membre în fața Curții de Justiție a UE


Comisia a decis astăzi, 19 mai, să trimită Cehia [INFR(2020)0510], Irlanda [INFR(2020)0531], România [INFR(2020)0555], Slovacia [INFR(2020)0563] și Spania [INFR(2020)0521] în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligației de transpunere a Directivei revizuite a serviciilor mass-media audiovizuale [„DSMAV”, Directiva (UE) 2018/1808], solicitând impunerea de sancțiuni financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE.

Din cauza transpunerii întârziate, este posibil ca cetățenii și întreprinderile din Cehia, Irlanda, România, Slovacia și Spania să nu fie în măsură să beneficieze de toate dispozițiile directivei, care:

·         creează condiții de concurență echitabile pentru diferitele tipuri de servicii mass-media audiovizuale;

·         garantează independența autorităților naționale de reglementare în domeniul mass-mediei;

·         mențin diversitatea culturală, de exemplu prin impunerea obligației ca operele europene să reprezinte cel puțin 30 % din oferta de servicii video la cerere;

·         protejează copii și consumatorii în general prin instituirea de norme, de exemplu pentru asigurarea protecției minorilor împotriva conținutului dăunător din mediul online, inclusiv în cazul serviciilor video la cerere, și prin consolidarea protecției acestora în ceea ce privește comunicările comerciale audiovizuale și

·         combat ura rasială, religioasă sau de orice altă natură prin consolidarea normelor menite să lupte împotriva incitării la violență sau la ură și a instigării publice la săvârșirea de infracțiuni de terorism.

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

 

Detalii în comunicatul de presă

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.