Skip to main content

„Europa în lume”: Uniunea Europeană definește domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul


Comisia a adoptat programele indicative multianuale ale instrumentului „Europa în lume”, care definesc domeniile prioritare de cooperare cu țările și regiunile partenere de pe întreg mapamondul pentru perioada 2021-2027. Programarea include, de asemenea, alocarea financiară pentru perioada 2021-2024 (la nivel național) și pentru perioada 2021-2027 (la nivel regional) care va sprijini această cooperare, cuantumul său total fiind de aproape 26,3 miliarde EUR. Adoptarea programelor indicative multianuale la nivel național și regional va contribui în mod semnificativ la punerea în aplicare a acțiunilor climatice, a incluziunii sociale și a dezvoltării umane, la abordarea migrației și a strămutării forțate a populației, precum și la atingerea obiectivelor în materie de gen și biodiversitate.
Prioritățile au fost definite în consultare cu autoritățile relevante ale partenerilor și pe baza unei abordări „Echipa Europa”, împreună cu statele membre ale UE, cu instituțiile financiare europene, cu BEI și BERD, precum și cu Parlamentul European. S-au organizat consultări și cu organizațiile societății civile, inclusiv cu organizațiile de femei și de tineret, cu autoritățile locale, cu reprezentanți ai sectorului privat, cu ONU și cu alți parteneri care împărtășesc aceeași viziune. Prioritățile convenite sunt în concordanță cu Agenda 2030 a ONU și cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, cu Acordul de la Paris și cu strategia UE intitulată „Global Gateway”.
O serie de proiecte din țările partenere vor fi continuate în cadrul inițiativelor „Echipa Europa”, care vor beneficia de un sprijin financiar substanțial, multe dintre acestea urmând să contribuie la punerea în aplicare a strategiei „Global Gateway”.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.