Skip to main content

EUROPE DIRECT Oradea vine în sprijinul refugiaților ucraineni

Războiul din Ucraina pune oameni nevinovați în postura de a-și părăsi țara, de a fugi din calea unei lupte nedorite. În tot acest context nefericit solidaritatea și-a spus cuvântul. Oamenii s-au mobilizat, și-au unit forțele și resursele în a ajuta cât mai mulți ucraineni. Acesta este și scopul Bihor pentru Ucraina, din care face parte și Centrul EUROPE DIRECT Oradea, de a fi cât mai eficienți în acordarea de sprijin refugiaților ajunși în județul nostru, dar și celor aflați dincolo de granițe.

Bihor pentru Ucraina este un demers al Primăriei Oradea și preluat la nivel județean de un grup de inițiativă civică ce a chemat împreună organizații non-guvernamentale, comunități religioase, antreprenori și bihoreni inimoși, pentru a concentra eforturile comunității în sprijinul ucrainenilor afectați de război. Au existat situații în care eforturile ONG-urilor au fost direcționate spre aceiași beneficiari. Pentru a evita astfel de situații în care sprijinul ajungea la același beneficiar, s-a decis concentrarea tuturor resurselor pentru a ajuta cât mai mulți ucraineni.

45 de ONG-uri și grupuri de inițiativă bihorene și-au unit forțele sub egida Bihor pentru Ucraina. Centrul EUROPE DIRECT Oradea s-a alăturat inițiativei de sprijinire a refugiaților ucraineni prin intermediul Fundației Comunitare Oradea.

Cum acționează Bihor pentru Ucraina?

Au fost identificate resursele pe care le pot oferi grupurile și totodată nevoile refugiaților. În funcție de acestea, s-a stabilit cine și la ce nevoi poate răspunde. Astfel, Bihor pentru Ucraina colectează și distribuie alimente, caută și asigură cazare celor aflați în tranzit, se ocupă de transportul de ajutoare umanitare pe raza județului Bihor dar și de transportul persoanelor care trebuie să ajungă la unitățile de cazare. Toate acestea sunt realizate de ONG-urile și grupurile de inițiativă care acționează la nivelul Bihor pentru Ucraina. Acestea reușesc să se mobilizeze în sprijinul ucrainenilor cu ajutorul voluntarilor dar și a unor specialiști în domeniu. În funcție de necesitate, Bihor în Ucraina poate asigura asistență medicală, psihopedagogi și psihologi, avocați, dar și translatori.

Call center și platforma www.bihorpentruucraina.ro

Cel mai important instrument în eficientizarea eforturilor Bihor în Ucraina este faptul că a fost înființat un call center căruia i-a fost atribuit un număr unic la care poate fi comunicată cererea și oferta bihorenilor în situația refugiaților ucraineni.

0359.456.123 este numărul unic pe care orice bihorean îl poate apela în situația în care vrea să solicite ajutor pentru ucraineni sau să comunice call center-ului că dorește să ofere resurse ori sprijin pentru refugiați. Toate apelurile spre call center sunt gestionate de operatori voluntari 24/24. Operatori de limbă română, rusă și ucraineană vor gestiona solicitările și ofertele bihorenilor și le vor introduce într-o bază de date pentru ca ulterior acestea să fie comunicate membrilor Bihor pentru Ucraina și Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției pentru a fi soluționate.

A fost creată și o platformă www.bihorpentruucraina.ro. Rolul acesteia este de a asigura informarea publicului bihorean cu privire la mecanismul de funcționare al Bihor pentru Ucraina și de a comunica în permanență cu bihorenii dornici să ofere sprijin ucrainenilor. Un alt mijloc de comunicare al inițiativei este pagina de Facebook – Bihor pentru Ucraina.

Bihor pentru Ucraina acționează în colaborare cu autoritățile locale

Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei se implică alături de Bihor pentru Ucraina în buna gestionare a ajutorului oferit. În situația ucrainenilor refugiați care ajung în țara noastră implicarea CJCCI constă în menținerea unei evidențe a solicitărilor și ofertelor comunicate call center-ului la numărul unic. Astfel, CJCCI în calitatea sa de autoritate județeană asigură gestiunea unei baze de date a cazărilor, instituția fiind cea care ține evidența gradului de ocupabilitate a acestora.

Primăria Municipiului Oradea a pus la dispoziția Bihor pentru Ucraina un centru de colectare a tuturor ajutoarelor umanitare, menite să ajungă la refugiații din România și în funcție de necesitate, la ucrainenii aflați în dificultate în țara lor afectată de război. Centrul de colectare se află pe strada Evreilor Deportați nr. 32-34 (vis a vis de Karaviem, în curte), de luni-vineri în intervalul 17:00-20:00, iar sâmbăta și duminica între 12:00-18:00.
La centrul de colectare a ajutoarelor umanitare sunt depozitate și administrate resursele ce ajung în posesia membrilor Bihor pentru Ucraina și de aici sunt distribuite spre ucraineni în funcție de cerere. Orice bihorean dornic să se implice se poate îndrepta spre centrul de colectare cu ajutoare umanitare.

Solidaritatea și dorința de a veni în sprijinul semenilor noștri au adus Centrul EUROPE DIRECT Oradea în această postură în care ne-am unit forțele pentru a eficientiza sprijinul acordat ucrainenilor nevoiți să fugă din calea unui război nedorit dar și a celor rămași într-o Ucraina devastată de acest conflict.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.