Skip to main content

Gestionarea apei: Comisia solicită României și altor 15 state membre să își finalizeze revizuirea planurilor privind apa


Comisia solicită României și altor 15 state membre să își finalizeze revizuirea planurilor privind apa.

 

Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Belgiei [INFR(2022)2188], Bulgariei [INFR(2022)2189], Croației [INFR(2022)2193], Ciprului (INFR(2022)2190), Danemarcei [INFR(2022)2184], Greciei [INFR(2022)2191], Irlandei (INFR(2022)2185), Lituaniei [INFR(2022)2194], Luxemburgului [INFR(2022)2186], Maltei [INFR(2022)2195], Poloniei [INFR(2022)2196], Portugaliei [INFR(2022)2197], României [INFR(2022)2198], Slovaciei [INFR(2022)2187], Sloveniei [INFR(2022)2199] și Spaniei [INFR(2022)2192] pentru că nu și-au finalizat revizuirea planurilor de management al bazinelor hidrografice conform obligațiilor ce le revin în temeiul Directivei-cadru privind apa (Directiva 2000/60/CE) și/sau a planurilor de gestionare al riscului de inundații conform cerințelor din Directiva privind inundațiile (Directiva 2007/60/CE).

 

Ambele directive impun statelor membre să își actualizeze planurile de gestionare privind bazinele hidrografice și, respectiv, riscul de inundații și să raporteze o dată la șase ani. Planurile de management al bazinelor hidrografice includ un program de măsuri care sunt esențiale pentru a asigura o stare bună a tuturor corpurilor de apă, astfel cum se prevede în directivă. Planurile de gestionare a riscului de inundații sunt elaborate pe baza hărților care prezintă potențialele consecințe negative asociate scenariilor de inundații.

 

Gestionarea durabilă a apei este un element central al Pactului verde.

 

Detalii în comunicatul de presă.


Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.