Skip to main content

Impozitare: adoptarea tranziției digitale pentru a contribui la combaterea fraudei în domeniul TVA-ului și pentru a sprijini întreprinderile din UE


Comisia Europeană a propus ieri, 8 decembrie, o serie de măsuri pentru a moderniza și a îmbunătăți funcționarea sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) din UE în beneficiul întreprinderilor și pentru a spori reziliența sistemului la fraudă prin adoptarea și promovarea digitalizării.

Propunerea de ieri urmărește totodată să răspundă provocărilor apărute în domeniul TVA-ului ca urmare a dezvoltării economiei platformelor.

Conform celor mai recente cifre privind deficitul de încasare a TVA-ului, publicate tot astăzi, statele membre au pierdut venituri din TVA în valoare de 93 de miliarde EUR în 2020. Potrivit unor estimări prudente, un sfert din veniturile pierdute pot fi atribuite în mod direct fraudei în materie de TVA legate de comerțul intra-UE. Aceste pierderi sunt în mod clar în detrimentul finanțelor publice generale, într-un moment în care statele membre își ajustează bugetele pentru a face față efectelor sociale și economice ale recentelor creșteri abrupte ale prețurilor la energie și ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În plus, regimurile de TVA din UE pot constitui în continuare o povară pentru companii, în special pentru IMM-uri și pentru alte întreprinderi care își desfășoară activitatea sau care urmăresc să se extindă la nivel transfrontalier.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.