Skip to main content

Infringement – calificarea profesională: Comisia solicită Ciprului și României să se conformeze normelor UE


Comisia a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României (și să trimită Ciprului un aviz motivat suplimentar) pentru încălcarea normelor UE privind calificările profesionale.

Comisia îndeamnă România să își respecte obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 98/5/CE privind exercitarea profesiei de avocat, asigurând recunoașterea automată a titlurilor profesionale de avocat din UE. Aceste norme specifice facilitează exercitarea cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea. România are acum la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.