Skip to main content

Infringement – Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor reziduale și îi reamintește obligația de a pune la dispoziție hărți actualizate ale zonelor cu risc de inundație


Domeniul mediului

1.      Scrisoare de punere în întârziere

Apă: Comisia reamintește României și altor 6 state membre obligația lor de a pune la dispoziție hărți actualizate ale zonelor cu risc de inundație. Hărțile zonelor cu pericol de inundații ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărțile zonelor cu risc de inundații arată potențialele consecințe negative asociate acestor scenarii de inundații. Aceste hărți stau la baza elaborării planurilor de gestionare a riscului de inundații.

 

Termenul pentru informarea Comisiei cu privire la revizuire și actualizare a expirat în martie 2020. Întrucât Comisia nu a primit nicio informație cu privire la acest proces din partea Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României și Slovaciei, Comisia a decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere. Cele șapte state membre au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

Detalii în comunicatul de presă.

2.      Aviz motivat

Ape urbane reziduale: Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor reziduale. Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE). Directiva impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane (orașe, așezări) își colectează și tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora.specte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE). Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de aglomerări mari continuă să nu respecte nici obligațiile în materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie de tratare a acestora.

Prin urmare, Comisia a decis astăzi să emită un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare, altminteri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Detalii în comunicatul de presă.

Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.