Skip to main content

Infringement România – Reducerea emisiilor generate de mai mulți poluanți atmosferici și protecția adecvată a habitatelor și a speciilor de interes pentru UE (situri Natura 2000)


A)   Scrisoare de punere în întârziere


Aer curat: Comisia solicită României și altor 13 state membre să reducă emisiile generate de mai mulți poluanți atmosferici


Comisia solicită României [INFR(2022)2079] și altor state membre să își respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum impune Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici („Directiva privind plafoanele naționale de emisie” sau „Directiva NEC”). Amoniacul (provenit din sectorul agricol) este poluantul în legătură cu care majoritatea acestor state membre nu își respectă obligațiile. Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere celor 14 state membre, care au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate.


B)    Aviz motivat


Protecția naturii: Comisia solicită României să își pună la punct rețeaua Natura 2000


Comisia solicită României [INFR(2019)2138] să asigure o protecție adecvată a habitatelor și a speciilor de interes pentru UE prin desemnarea siturilor Natura 2000, astfel cum se prevede în Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Directiva Habitate impune statelor membre să propună Comisiei situri adecvate de importanță comunitară (SIC) și obligă țările UE să protejeze și să readucă la un stadiu corespunzător de conservare habitatele care joacă un rol vital pentru biodiversitate. România nu a propus încă toate siturile, iar cele pe care le-a propus nu includ în mod adecvat diversele specii și tipuri de habitate care necesită protecție. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare.


Etapele procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.


Detalii în comunicatul de presă.

 

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.