Skip to main content

Învățământul superior: pregătirea universităților din UE pentru viitor printr-o cooperare transnațională mai strânsă


Europa se confruntă cu provocări majore, cum ar fi schimbările climatice, transformarea digitală și îmbătrânirea populației, într-un moment în care este lovită de cea mai mare criză sanitară mondială din ultimul secol și de consecințele sale economice. Universitățile și întregul sector al învățământului superior se situează la intersecția dintre educație, cercetare și inovare și ocupă o poziție unică pentru a modela economii durabile și reziliente și a spori caracterul ecologic, incluziv și digital al Uniunii Europene.

Cele două inițiative noi adoptate astăzi, 18 ianuarie, o Strategie europeană pentru universități și o propunere a Comisiei de recomandare a Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior, vor sprijini universitățile în acest demers.

O strategie europeană pentru universități

Ea propune un set de acțiuni importante pentru a sprijini universitățile europene în vederea atingerii a patru obiective:

·       consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior și a cercetării;

·       consolidarea universităților ca faruri ale modului nostru de viață european prin acțiuni de sprijin axate pe carierele academice și de cercetare, pe calitatea și relevanța pentru competențe adaptate exigențelor viitorului, pe diversitate, incluziune, practici democratice, drepturi fundamentale și valori academice;

·       capacitarea universităților ca actori esențiali ai schimbării în dubla tranziție verde și digitală;

·       consolidarea universităților ca vectori ai rolului și poziției de lider deținute de UE la nivel mondial.

Crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului urmărește să le permită instituțiilor europene de învățământ superior să coopereze mai strâns și mai aprofundat, să faciliteze punerea în aplicare a unor programe și activități educaționale transnaționale comune, punerea în comun a capacităților și a resurselor sau acordarea de diplome comune. 

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.


Enjoy every day… It never come´s back.
logo Weblike PRO

Mihai-Williams Roșian
Human being, not a robot!
Mobile: 0040 741 947 670
Office:  0040 359 800 801
Separator
RO, Oradea, Mihail Kogălniceanu Street, no. 63 | www.weblike.ro 
ü Please be environment conscious and print this e-mail only if necessary.  

Como respeto al medio ambiente por favor no imprimas este correo a menos que sea absolutamente necesario. 
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.