Skip to main content

InvestEU: acord semnat cu România în scopul stimulării investițiilor pentru IMM-uri și pentru tranziția verde


Ieri, 24 mai, Comisia a semnat un acord de contribuție cu România în scopul utilizării Fondului InvestEU ca instrument de sprijinire a punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență. Este primul acord încheiat în cadrul așa-numitului „compartiment pentru statele membre” al programului InvestEU, un nou mecanism care le permite statelor membre să facă contribuții voluntare la Fondul InvestEU pentru a finanța operațiuni financiare suplimentare în cadrul InvestEU.

 

În temeiul acestui acord, România va canaliza o parte din fondurile Mecanismului său de redresare și reziliență (MRR) către compartimentul pentru statele membre al Fondului InvestEU și către Platforma de consiliere InvestEU. Aceste resurse vor debloca peste 700 milioane EUR sub formă de garanții financiare suplimentare alocate României în cadrul InvestEU. Se preconizează că, la rândul lor, acestea vor mobiliza cel puțin 2,5 miliarde EUR sub formă de finanțare în vederea consolidării competitivității întreprinderilor mici și mijlocii din România și a îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor. Fondul European de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor avea rolul de parteneri de implementare și vor implementa o serie de produse financiare InvestEU pentru a sprijini obiectivele planului de redresare și reziliență al României.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.