Skip to main content

Noi norme pentru consolidarea securității cibernetice și a securității informațiilor în instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE


Astăzi, 22 martie, Comisia a propus noi norme pentru a stabili măsuri comune de securitate cibernetică și securitate a informațiilor pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE.

Propunerea urmărește să consolideze reziliența și capacitățile de răspuns ale acestora la amenințările și incidentele cibernetice, precum și să asigure o administrație publică a UE rezilientă și sigură, în contextul intensificării activităților cibernetice răuvoitoare în peisajul mondial. 

Elemente-cheie ale propunerii de regulament privind securitatea cibernetică:

·         Consolidarea mandatului CERT-UE și asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea acestuia;

·         Impunerea unei obligații pentru toate instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE de a:

ü  dispune de un cadru de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control în domeniul securității cibernetice;

ü  implementa un scenariu de referință al măsurilor de securitate cibernetică care să abordeze riscurile identificate;

ü  efectua evaluări periodice ale maturității;

ü  pune în aplicare un plan de îmbunătățire a securității cibernetice a acestora, aprobat de conducerea entității;

ü  face schimb de informații legate de incidente cu CERT-UE fără întârzieri nejustificate.

·         Instituirea unui nou Consiliu interinstituțional pentru securitate cibernetică care să conducă și să monitorizeze punerea în aplicare a regulamentului și să coordoneze CERT-UE;

·         Redenumirea CERT-UE, din „Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică” în „Centrul de securitate cibernetică”, în conformitate cu evoluțiile din statele membre și de la nivel mondial, cu păstrarea însă a denumirii prescurtate „CERT-UE” pentru recunoașterea numelui.


Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.