Skip to main content

O nouă dezbatere publică la Centrul EUROPE DIRECT Oradea

Centrul EUROPE DIRECT Oradea, Fundația Comunitară Oradea și Oradea Debate Society au organizat o nouă dezbatere în data de 10 octombrie, în sala festivă a Facultății de Drept din Oradea
Cele două echipe de studenți din cadrul Oradea Debate Society au abordat moțiunea „Acest Parlament crede că infracțiunile de corupție ar trebui pedepsite cu detențiunea pe viață”.

În construirea argumentelor, ambele echipe au făcut referire la Raportul anual privind statul de drept, elaborat de Comisia Europeană. Guvernul a evidențiat necesitatea de a eficientiza lupta anticorupție la nivel național. Membrii opoziției au pus în vedere radicalitatea măsurii propuse, argumentând că aceasta ar duce la încălcării ale drepturilor fundamentale. În final vorbitorii opoziției au fost mai convingători, echipa lor fiind votată câștigătoare.
Moțiunea pusă în joc a oferit un nou cadru discuțiilor referitoare la valorile ce stau la baza Uniunii Europene. Prin argumentele lor, studenții au adus în atenția publicului prioritățile actualei președenții a Comisiei Europene în ceea ce privește „Promovarea modului nostru de viață european”, dar și rolul consolidării statului de drept în atingerea acestor obiective. Centrul EUROPE DIRECT Oradea s-a bucurat să fie co-organizator al unui asemenea eveniment, în special în contextul Anului european al competențelor.

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.