Skip to main content

O primă cale de tranziție creată împreună cu industria și societatea civilă pentru un ecosistem turistic rezilient, ecologic și digital


Astăzi, 8 februarie, Comisia a prezentat calea de tranziție pentru turism în cadrul Zilelor europene ale industriei. 

 

Calea de tranziție este un plan creat în comun cu actorii ecosistemului turistic care detaliază acțiunile-cheie, obiectivele și condițiile pentru a realiza tranziția verde și digitală și reziliența pe termen lung a sectorului. Comisia a invitat părțile implicate să participe la punerea sa în aplicare. Calea de tranziție invită comunitatea din sectorul turistic să pună în aplicare măsuri în douăzeci și șapte de domenii, inclusiv:

  • Să investească în circularitate pentru a reduce consumul de energie și apă, deșeurile și poluarea, precum și pentru a răspunde mai bine cererii tot mai mari de turism durabil;
  • Să îmbunătățească practicile de schimburi de date pentru a permite noi servicii turistice inovatoare și pentru a îmbunătăți gestionarea durabilă a destinațiilor;
  • Să investească în competențe pentru a asigura disponibilitatea forței de muncă calificate și cariere atractive în ecosistemul turistic.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.