Skip to main content

Pachetul legislativ privind egalitatea: Comisia propune noi norme pentru recunoașterea reciprocă a filiației între statele membre


Comisia Europeană a adoptat astăzi, 7 decembrie, o propunere de regulament care vizează armonizarea la nivelul UE a normelor de drept internațional privat referitoare la filiație.

Printre principalele elemente ale propunerii se numără:

·         Stabilirea competenței: propunerea stabilește instanțele din statele membre care sunt competente în materie de filiație, având în vedere interesul superior al copilului;

·         Stabilirea legii aplicabile: ca regulă generală, legea aplicabilă stabilirii filiației ar trebui să fie legea statului în care își are reședința obișnuită persoana care dă naștere unui copil. În cazul în care, prin aplicarea normei respective, se stabilește filiația doar în raport cu unul dintre părinți, soluțiile alternative asigură posibilitatea stabilirii filiației în raport cu ambii părinți;

·         Norme privind recunoașterea filiației: propunerea prevede recunoașterea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice care stabilesc filiația sau furnizează dovezi ale stabilirii filiației. Ca regulă generală, filiația stabilită într-un stat membru ar trebui recunoscută în toate celelalte state membre, fără să se urmeze o procedură specială în acest sens;

·         Crearea unui certificat european voluntar de filiație: copiii (sau reprezentanții lor legali) pot solicita un astfel de certificat din partea statului membru care a stabilit filiația și pot alege să îl utilizeze pentru a dovedi relația de filiație în toate celelalte state membre. Comisia propune un model armonizat, comun pentru întreaga UE. Utilizarea certificatului ar urma să fie opțională pentru familii, dar acestea au dreptul să îl solicite și să obțină ca acesta să fie acceptat pe întreg teritoriul UE.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.