Skip to main content

Pactul verde european: s-a convenit asupra unor noi norme privind aplicarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii în sectorul aviației


Comisia salută acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută între Parlamentul European și Consiliu cu scopul de a ajuta sectorul aviației să devină „Pregătit pentru 55”, înscriind în legislație contribuția sa la obiectivul nostru de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % până în 2030. Acordul politic privind revizuirea normelor sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) în domeniul aviației a fost încheiat în noaptea de 6 decembrie.

Normele actualizate privind comercializarea certificatelor de emisii vor accelera punerea în aplicare a principiului „poluatorul plătește” prin eliminarea treptată a certificatelor gratuite pentru sectorul aviației până în 2026. Acordul convenit sporește strictețea sistemului existent, care se aplică sectorului aviației din 2012. Aceasta înseamnă că industria va trebui să își asume într-o măsură mai mare costul amprentei sale de carbon și că vor exista mai multe stimulente economice pentru reducerea emisiilor datorită unui semnal puternic legat de preț.

Etapele următoare

Acordul politic trebuie acum adoptat în mod oficial. După finalizarea acestui proces de către Parlamentul European și Consiliu, noile norme vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare cu efect imediat.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.