Skip to main content

Politica de coeziune a UE: fondurile structurale și de investiții europene au sprijinit IMM-urile, locurile de muncă a milioane de persoane și producția de energie curată


În perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) au deblocat o investiție totală de 731 de miliarde EUR, din care 535 de miliarde EUR au fost finanțate de UE, promovând convergența socioeconomică de durată, coeziunea teritorială, Europa socială și o tranziție verde și digitală fără sincope.

 

Utilizarea acestor fonduri este explicată în raportul de sinteză pentru 2022 privind implementarea fondurilor ESI adoptat de Comisie.

 

Raportul prezintă rezultatele fondurilor ESI până la sfârșitul anului 2021:

 

·       au fost sprijinite peste 4 milioane de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri);

·       au fost sprijinite 55,2 milioane de persoane prin acțiuni în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii sociale sau al competențelor și educației;

·       capacitatea de producție de energie provenită din surse regenerabile a fost majorată cu peste 3 600 megawați-oră/an, în timp ce consumul anual de energie primară al clădirilor publice a fost redus cu 2,6 de terawați-oră/an (echivalentul cantității de energie electrică consumate de aproximativ 720 000 de gospodării într-un an întreg);

·       2,3 milioane de proiecte au sprijinit sectorul agricol și IMM-urile rurale pentru a deveni mai competitive și au ajutat la crearea de locuri de muncă în zonele rurale;

·       în sectorul pescuitului și al acvaculturii au fost menținute 44 000 de locuri de muncă și au fost create peste 6 000 de locuri de muncă noi.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.