Skip to main content

Portalul mondial ( Global Gateway): prin strategia Uniunii Europene de dezvoltare a conexiunilor durabile la nivel mondial se vor mobiliza până la 300 de miliarde EUR


Ieri, 1 decembrie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate lansează Portalul mondial (Global Gateway), noua strategie europeană menită să dezvolte conexiuni inteligente, curate și sigure în sectorul digital, al energiei și al transporturilor și să consolideze sistemele de sănătate, educație și cercetare din întreaga lume. Strategia promovează crearea unor conexiuni durabile și de încredere în beneficiul oamenilor și al planetei, pentru a face față celor mai presante provocări globale, de la schimbările climatice și protecția mediului la îmbunătățirea securității sanitare și stimularea competitivității și a lanțurilor de aprovizionare globale.

Portalul mondial urmărește să mobilizeze, în perioada 2021-2027, investiții în valoare de până la 300 de miliarde EUR, care să sprijine o redresare durabilă la nivel mondial, ținând cont de nevoile partenerilor noștri și de interesele proprii ale UE.

Etapele următoare

Proiectele legate de Portalul mondial vor fi elaborate și puse în aplicare prin intermediul inițiativelor Echipei Europa. Instituțiile UE, statele membre și instituțiile financiare europene vor colabora cu întreprinderile europene, precum și cu guvernele, societatea civilă și sectorul privat din țările partenere.

Sub îndrumarea generală a președintei Comisiei, Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Comisiei, comisarii pentru parteneriate internaționale și vecinătate și extindere vor continua punerea în aplicare a Portalului mondial și vor promova coordonarea între toți actorii implicați.

 Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.