Skip to main content

Regulamentul privind subvențiile străine: intră în vigoare norme care vor asigura caracterul deschis și echitabil al piețelor UE


Ieri, 12 ianuarie, a intrat în vigoare Regulamentul privind subvențiile străine. Acest nou set de norme menite să abordeze denaturările pieței cauzate de subvențiile străine va permite UE să rămână deschisă schimburilor comerciale și investițiilor și va asigura totodată condiții de concurență echitabile pentru toate companiile care își desfășoară activitatea pe piața unică. Propunerea de regulament a fost prezentată de Comisie în luna mai 2021 și a fost aprobată de Parlamentul European și de Consiliu în timp record, în iunie 2022.

 

Regulamentul privind subvențiile străine prevede trei instrumente, a căror respectare va fi asigurată de Comisie:

·         obligația companiilor de a notifica Comisiei concentrările care implică o contribuție financiară din partea guvernului unei țări din afara UE în care (i) compania care este achiziționată, una dintre părțile la fuziune ori întreprinderea comună are o cifră de afaceri în UE de cel puțin 500 de milioane EUR, iar (ii) contribuția financiară străină implicată este de cel puțin 50 de milioane EUR;

·         obligația companiilor de a notifica Comisiei participarea la proceduri de achiziții publice în care (i) valoarea estimată a contractului este de cel puțin 250 de milioane EUR, iar (ii) contribuția financiară străină implicată este de cel puțin 4 milioane EUR per țară din afara UE. Comisia poate interzice, în cazul unor astfel de proceduri, atribuirea contractelor către companiile care beneficiază de subvenții ce denaturează piața;

·         pentru toate celelalte situații de piață, Comisia poate lansa investigații din proprie inițiativă (ex officio) dacă suspectează că au fost acordate subvenții străine care denaturează concurența. Este prevăzută și posibilitatea de a solicita transmiterea de notificări ad-hoc în cazul procedurilor de achiziții publice și al concentrărilor de mai mici dimensiuni. 

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.