Skip to main content

Securitatea cibernetică: către o consolidare a capacităților UE pentru cooperare operațională eficace, solidaritate și reziliență


Ieri, 18 aprilie, Comisia a adoptat o propunere de regulament al UE privind solidaritatea cibernetică având ca scop consolidarea capacităților Uniunii în materie de securitate cibernetică.

 

Regulamentul ar urma să susțină detectarea amenințărilor și a incidentelor de securitate cibernetică și sensibilizarea cu privire la acestea, să sporească gradul de pregătire al entităților critice și să consolideze solidaritatea și capacitățile de gestionare concertată a crizelor și de răspuns în toate statele membre. Propunerea de Regulament privind solidaritatea cibernetică stabilește capacitățile de care are nevoie Uniunea pentru a ajuta Europa să devină mai rezilientă și să fie mai pregătită să reacționeze la amenințările cibernetice, consolidând în același timp mecanismul de cooperare existent.  Ea va contribui la garantarea unui peisaj digital sigur și securizat pentru cetățeni și întreprinderi și la protejarea entităților critice și a serviciilor esențiale, cum ar fi spitalele și serviciile publice.

 

Comisia a prezentat, de asemenea, ideea de a înființa o Academie de competențe în materie de securitate cibernetică, în cadrul Anului european al competențelor 2023. Academia ar putea să asigure o abordare mai coordonată pentru acoperirea deficitului de talente în domeniul securității cibernetice, etapă fără de care nu putem îmbunătăți reziliența Europei.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.