Skip to main content

Spațiu: UE inițiază un sistem de conectivitate prin satelit și stimulează acțiunile privind managementul traficului spațial, pentru o Europă mai digitală și rezilientă


Astăzi, 15 februarie, UE acționează în conformitate cu ambițiile sale în domeniul spațiului prin prezentarea a două initiative:

  1. o propunere de regulament privind o conectivitate securizată bazată pe spațiu și
  2. o comunicare comună referitoare la o abordare a UE privind managementul traficului spațial (STM).

 

A)  Conectivitatea securizată bazată pe spațiu :

  •  va asigura disponibilitatea pe termen lung a unui acces neîntrerupt, la nivel mondial, la servicii de comunicații prin satelit care să fie securizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor.
  • va permite furnizarea de către sectorul privat a unor servicii comerciale care să permită accesul la conexiuni avansate, fiabile și rapide pentru toți cetățenii și pentru toate întreprinderile din întreaga Europă, inclusiv în „zonele moarte” de comunicații, asigurând coeziunea la nivelul statelor membre.

     B)  Managementul traficului spațial. Abordarea UE se axează pe patru elemente:

  • evaluarea cerințelor și a impacturilor civile și militare ale STM pentru UE;
  • consolidarea capacității noastre tehnologice de identificare și de urmărire a vehiculelor spațiale și a deșeurilor spațiale;
  • instituirea cadrului normativ și legislativ adecvat;
  • crearea unor parteneriate internaționale privind STM și colaborarea la nivel multilateral.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.