Skip to main content

Suveranitatea digitală: Comisia propune un act privind cipurile pentru a face față penuriei de semiconductori și pentru a consolida poziția de lider tehnologic a Europe


Astăzi, 8 februarie, Comisia propune un set cuprinzător de măsuri menite să asigure securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile semiconductorilor.

 Actul european privind cipurile va consolida competitivitatea și reziliența Europei și va contribui la realizarea atât a tranziției digitale, cât și a celei verzi.

Actul european privind cipurile se va baza pe punctele forte ale Europei – organizații și rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel mondial, precum și producători de echipamente inovatoare – și va aborda punctele slabe rămase. Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producție și un lanț de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde EUR și va stabili măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa și a răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali. De asemenea, actul va permite UE să își realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20 % în 2030.

Principalele componente sunt:

  • Inițiativa „Cipuri pentru Europa”
  • un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic
  • un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii și pentru anticiparea penuriilor.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU

Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România

 În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice. 

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.