Skip to main content

Tabloul de bord pentru 2021 al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din Uniunea Europeană rămâne solid în sectorul TIC, al sănătății și în al tehnologiilor verzi

Potrivit noii ediții a tabloului de bord al investițiilor în cercetarea și dezvoltarea industrială din UE, publicată astăzi, 17 decembrie, în pofida unui mediu economic global dificil în 2020, companiile din UE au sporit nivelul investițiilor în cercetare și dezvoltare în sectorul sănătății și al serviciilor TIC.

UE rămâne unul dintre liderii din domeniul brevetelor de mare valoare pentru tehnologiile verzi și al brevetelor verzi din industriile energointensive, ceea ce reprezintă o dovadă a transformării sale în vederea atingerii neutralității climatice.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.