Skip to main content

Etichetă: materiale informative

Comisia aprobă planul de redresare și reziliență modificat al României, în valoare de 28,5 miliarde EUR, care include un capitol privind REPowerEU


Astăzi, 21 noiembrie, Comisia a evaluat pozitiv planul de redresare și reziliență modificat al României, care include un capitol privind REPowerEU. Finanțarea oferită se ridică în prezent la 28,5 miliarde EUR (14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi și 13,6 miliarde EUR sub formă de granturi), planul cuprinzând 66 de reforme și 111 investiții.

Capitolul privind REPowerEU prezentat de România constă în două reforme noi și șapte investiții menite să îndeplinească obiectivele planului REPowerEU de a face Europa independentă de combustibilii fosili provenind din Rusia cu mult înainte de 2030. Aceste măsuri urmăresc accelerarea producerii de energie verde, promovarea eficienței energetice a clădirilor, precum și recalificarea și perfecționarea forței de muncă în domeniul producerii de energie verde.

România a modificat 56 de măsuri.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.

COMPLETARE – INVITAȚIE – 20 noiembrie, ora 10.00 – Expoziția Artin/Sane, găzduită de Reprezentanța Comisiei Europene în România


În perioada 20-24 noiembrie 2023, Reprezentanța Comisiei Europene în România găzduiește expoziția Artin/Sane, compusă din 24 de picturi realizate de persoane cu afecțiuni psihice.

Evenimentul își propune să atragă atenția asupra importanței sănătății mintale și a combaterii discriminării acestor persoane vulnerabile.

Cele 24 de lucrări de artă, aparținând colecției prof.dr. Constantin Enăchescu, specialistul care a introdus artele vizuale în practica diagnosticului și a tratamentului bolnavilor psihici, vor fi expuse la sediul Casa Europa – House of Europe. 

În acest sens, vă adresăm invitația de a participa la evenimentul de deschidere a expoziției, care va avea loc la sediul Casa Europa – House of Europe (București, str. Vasile Lascăr, nr. 31, parter), începând cu ora 10.00. Menționăm că locurile disponibile sunt limitate și vor fi acordate în ordinea înscrierilor.

Rugăm reprezentanții mass-media să confirme participarea la eveniment printr-un email către [email protected], până cel târziu duminică, 19 noiembrie, ora 20.00.

Agenda evenimentului este disponibilă mai jos :

10.00 –10.15 – Primire participanți

10.15 – 10.45 – Discursuri:

 

1.       E. S. Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România.

2.       Dr. Valentin-Veron Toma, Șeful Compartimentului de Antropologie Culturală și Socială, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” și curatorul expoziției Art In/Sane

3.       Dr. Vladimir Enăchescu – lector universitar Academia de Științe Economice, București

4.       Dr. Gabriel Diaconu – Consilier Onorific al Ministrului Sănătății

5.       Aurel Laurențiu Plosceanu – Vicepreședinte pentru comunicare al Comitetului Economic și Social European (CESE)

10.45 – 11.30. Tur al expoziției

Mai multe informații despre eveniment și expoziție sunt disponibile în comunicatul de presă.

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde


Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.

Astăzi, 8 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care urmărește: să ofere țărilor din regiune posibilitatea de a beneficia de unele dintre avantajele aferente statutului de stat membru al Uniunii înainte de momentul aderării, să stimuleze creșterea economică și să accelereze convergența socioeconomică atât de necesară. Obiectivul ar trebui să fie acela de a permite partenerilor să intensifice ritmul reformelor și fluxul investițiilor, astfel încât procesul de extindere și creșterea economiilor lor să cunoască o accelerare semnificativă. În acest scop, a fost propus pentru perioada 2024-2027 un nou Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest, care dispune de fonduri în valoare de 6 miliarde EUR. Sumele vor fi puse la dispoziția beneficiarilor numai odată ce au fost realizate reformele convenite.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde

 
Comisia prezintă un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care include granturi și împrumuturi în valoare de 6 miliarde EUR, pentru a accelera convergența economică a acestei regiuni cu UE.

Astăzi, 8 noiembrie, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de creștere pentru Balcanii de Vest, care urmărește: să ofere țărilor din regiune posibilitatea de a beneficia de unele dintre avantajele aferente statutului de stat membru al Uniunii înainte de momentul aderării, să stimuleze creșterea economică și să accelereze convergența socioeconomică atât de necesară. Obiectivul ar trebui să fie acela de a permite partenerilor să intensifice ritmul reformelor și fluxul investițiilor, astfel încât procesul de extindere și creșterea economiilor lor să cunoască o accelerare semnificativă. În acest scop, a fost propus pentru perioada 2024-2027 un nou Mecanism de reformă și creștere pentru Balcanii de Vest, care dispune de fonduri în valoare de 6 miliarde EUR. Sumele vor fi puse la dispoziția beneficiarilor numai odată ce au fost realizate reformele convenite.

Detalii în comunicatul de presă.

Comisia Europeană aprobă o nouă indicație geografică din România


Comisia Europeană a aprobat astăzi, 3 noiembrie, adăugarea produsului românesc din carne de porc afumată „Salinate de Turda” în registrul indicațiilor geografice protejate (IGP).

 

„Salinate de Turda” desemnează un produs afumat și uscat din carne de porc, obținut din ceafă, cotlet, piept și pulpă de porc, care sunt sărate în saramură naturală („mărătoare”) combinată cu un amestec de condimente, zaharuri și culturi lactice, maturate timp de 5-7 zile, afumate cu lemn de esență tare și supuse apoi unui proces de maturare-uscare timp de 20-28 de zile.

Această nouă denumire va fi adăugată în lista celor 1 661 de produse alimentare care sunt deja protejate. Lista tuturor indicațiilor geografice protejate poate fi găsită în baza de date eAmbrosia. Mai multe informații sunt disponibile online pe pagina privind Sistemele de calitate și pe portalul nostru GIView.

 

Detalii în comunicatul de presă.

O Europă care sprijină: către o administrație publică modernă și eficace


Astăzi, 25 octombrie, Comisia a adoptat o nouă comunicare privind consolidarea spațiului administrativ european (ComPAct), care propune acțiuni concrete pentru a ajuta administrațiile publice să răspundă nevoilor cetățenilor și întreprinderilor din întreaga Europă.

 

ComPAct este primul set cuprinzător de acțiuni adoptat vreodată de Comisie pentru a sprijini modernizarea administrațiilor naționale și pentru a consolida colaborarea transnațională a acestora, astfel încât să poată aborda împreună provocări comune.

 

Detalii în comunicatul de presă.

11 milioane de euro pentru sprijinirea mass-mediei independente


Comisia a publicat o nouă cerere de propuneri în cadrul programului „Europa creativă”.

 

Această cerere de propuneri, intitulată „Parteneriate în domeniul jurnalismului”, va permite alocarea unui cuantum total de 11 milioane EUR pentru două acțiuni separate: pe de o parte, finanțarea colaborărilor transfrontaliere între organizațiile mass-media de știri și, pe de altă parte, crearea de programe de subvenționare pentru organizațiile mass-media care contribuie direct la viața democratică.

 

Data limită de depunere a candidaturilor este 14 februarie 2024, iar proiectele trebuie să înceapă spre sfârșitul anului 2024. Candidații pot depune o cerere pentru o acțiune sau pentru cealaltă sau chiar pentru amândouă. Organizațiile mass-media selectate își vor păstra libertatea editorială deplină. La 6 decembrie va avea loc o sesiune de informare, iar aici este disponibilă o privire de ansamblu asupra sprijinului acordat de UE sectorului mass-mediei de știri.

 

Detalii în comunicatul de presă.

Starea uniunii energetice 2023: UE răspunde în mod eficace la criză, privește spre viitor și accelerează tranziția verde


În raportul privind starea uniunii energetice în 2023, Comisia Europeană analizează răspunsul UE la criza energetică fără precedent din ultimii doi ani, evaluează situația actuală a tranziției verzi la nivel național, european și mondial și prezintă provocările și oportunitățile viitoare pe măsură ce Europa continuă să își urmărească obiectivele ambițioase legate de energie și climă pentru 2030 și 2050.

 

Raportul arată modul în care UE a răspuns în mod colectiv și eficace la agresiunea Rusiei în Ucraina și la utilizarea ca armă de către aceasta a aprovizionării cu energie, prin accelerarea tranziției către o energie curată, diversificarea aprovizionării și economisirea energiei. Planul REPowerEU și o serie de măsuri legislative de urgență s-au asigurat că Europa evită întreruperile aprovizionării cu energie, reduce presiunea asupra piețelor energiei, a prețurilor și a consumatorilor și continuă reforma structurală a sistemului nostru energetic. Acest lucru s-a realizat prin intermediul legislației privind Pactul verde european și prin utilizarea sporită a energiei din surse regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice. De asemenea, UE este pe cale să își îndeplinească obiectivele REPowerEU. Înainte de iarna 2023-2024, UE este pregătită mai bine să își asigure securitatea energetică, datorită acțiunilor bine coordonate de umplere a depozitelor de gaze, diversificării rutelor și infrastructurii de import de energie, investițiilor în energia din surse regenerabile și în eficiența energetică și eforturilor colective de reducere a cererii de energie.

 

Detalii în comunicatul de presă.