Skip to main content

Traficul de persoane: Comisia propune norme mai stricte pentru combaterea acestei forme de criminalitate aflate în continuă evoluție


Astăzi, 19 decembrie,  Comisia a propus consolidarea normelor care previn și combat traficul de persoane. În fiecare an, peste 7 000 de persoane devin victime ale traficului de persoane în UE. Se poate preconiza că această cifră este mult mai mare, întrucât multe victime rămân necunoscute. Costul anual al traficului de persoane în UE se ridică la 2,7 miliarde EUR. Majoritatea victimelor sunt femei și fete, dar proporția victimelor de sex masculin este, de asemenea, în creștere, în special sub forma exploatării prin muncă.

În special, normele actualizate prevăd:

·         Includerea căsătoriilor forțate și a adopțiilor ilegale printre tipurile de exploatare pe care le acoperă definiția directivei. Statele membre vor trebui să incrimineze aceste fapte în dreptul lor penal național ca trafic de persoane

·         trimitere explicită la infracțiunile de trafic de persoane comise sau facilitate prin intermediul tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv al internetului și al platformelor de comunicare socială

·         Sancțiuni obligatorii pentru persoanele juridice implicate în infracțiuni de trafic de persoane, cum ar fi excluderea acestora de la posibilitatea de a primi beneficii publice sau închiderea temporară sau definitivă a unităților în care a avut loc infracțiunea de trafic de persoane

·         Mecanisme naționale oficiale de orientare destinate victimelor pentru a îmbunătăți identificarea timpurie și îndrumarea acestora pentru a li se acorda asistență și sprijin; se va crea baza pentru un mecanism european de orientare prin numirea unor puncte focale naționale

·         Intensificarea reducerii cererii prin incriminarea persoanelor care utilizează în cunoștință de cauză serviciile furnizate de victime ale traficului de persoane

·         Eurostat urmează să publice date anuale privind traficul de persoane la nivelul UE.


Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.