Skip to main content

Turism: Comisia lansează un nou tablou de bord menit să ajute autoritățile publice și destinațiile turistice să își îmbunătățească ofertele


Comisia a lansat Tabloul de bord al UE privind turismul, un nou instrument menit să ajute factorii de decizie de la nivel național și regional să orienteze politicile și strategiile din sectorul turismului.

Scopul este acela de a îmbunătăți accesul la statistici și indicatori relevanți pentru turism, în special ajutând destinațiile și autoritățile publice să monitorizeze progresele pe care le înregistrează în ceea ce privește tranziția verde și digitală. Cu ajutorul unui set de indicatori coerenți și bazați pe dovezi, factorii de decizie și managerii vor putea recunoaște vulnerabilitățile din acest sector (precum caracterul pronunțat sezonier sau un grad ridicat de dependență de vizitatori din numai câteva regiuni geografice) și vor putea identifica principalele beneficii comerciale, cum ar fi calitatea excelentă a apei pentru scăldat sau diversitatea ofertelor turistice.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

Previziunile economice din iarna anului 2024

Ca urmare a creșterii modeste de anul trecut, economia UE a intrat în 2024 cu un nivel mai redus decât se preconizase. În previziunile sale intermediare din iarnă, Comisia Europeană revizuiește creșterea din UE și din zona euro în sens descendent, după cum urmează: 0,5 % în ambele zone în 2023 (față de 0,6 %, potrivit previziunilor din toamnă), 0,9 % în UE (față de 1,3 %) și 0,8 % în zona euro (față de 1,2 %) în 2024. În 2025, previziunile de creștere a activității economice se mențin totuși la 1,7 % pentru UE și la 1,5 % pentru zona euro.