Skip to main content

Ucraina: sprijin din partea UE menit să ajute statele membre să răspundă nevoilor refugiaților


Astăzi, 23 martie, Comisia Europeană prezintă acțiuni prin care ajută statele membre să răspundă nevoilor persoanelor care fug din calea războiului împotriva Ucrainei și a populației ucrainene.

 

În cele patru săptămâni de la invazia militară neprovocată și nejustificată a Rusiei în Ucraina, au sosit în UE aproximativ 3,5 milioane de persoane, în principal femei și copii. Se estimează că aproximativ 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul țării. Primirea oferită de UE celor care au intrat pe teritoriul său este marcată de prima activare din istorie a Directivei privind protecția temporară, cu scopul de a oferi asistență rapidă și un statut juridic clar. Dincolo de sprijinul imediat oferit în ceea ce privește asistența la frontiere, primirea și protecția civilă, UE ia astăzi măsuri suplimentare pentru a ajuta statele membre să se asigure că beneficiarii pot avea efectiv dreptul la educație, asistență medicală, cazare și locuri de muncă – trăsături distinctive ale modului de viață european.

 

Sprijinul disponibil include: 

·         Protecție specială pentru copii: copiilor trebuie să li se garanteze accesul rapid la drepturile pe care le au, fără discriminare. Înregistrarea lor la intrarea în UE este esențială. Strategia UE privind drepturile copilului oferă un cadru complet pentru protecția și respectarea drepturilor copilului.

·         Accesul la educație: sprijinirea elevilor, a studenților și a profesorilor reprezintă o prioritate în aceste vremuri dificile. Comisia va reuni statele membre pentru a încuraja schimbul de experiență și pentru a identifica măsurile necesare pentru a le permite copiilor strămutați să își poată continua parcursul școlar.

·         Accesul la asistență medicală: datorită unui mecanism de solidaritate instituit de Comisie, persoanele care au nevoie urgentă de spitalizare și tratament specializat pot fi transferate rapid între statele membre, 10 000 de paturi fiind deja disponibile în acest scop.

·         Accesul la locuri de muncă: statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a-i ajuta pe cei care sosesc în UE să își exercite rapid dreptul la muncă și la formare profesională.

·         Accesul la cazare și locuințe: pentru a răspunde nevoilor imediate de cazare adecvată, o nouă inițiativă privind „locuințele sigure” va sprijini europenii care își pun la dispoziție locuințele, mobilizând fonduri specifice și resurse online, după caz.

Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Comisia ordonă recuperarea de la Blue Air a unui ajutor de stat incompatibil de 33,84 milioane EUR

Comisia Europeană a concluzionat că planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost în măsură să restabilească viabilitatea pe termen lung a companiei aeriene, fiind, așadar, incompatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia monitorizează punctele forte și provocările competitivității UE

 Raportul detaliază punctele forte și provocările concurențiale ale pieței unice europene, urmărind evoluțiile anuale în conformitate cu cei nouă factori determinanți ai competitivității identificați în Comunicarea UE din 2023 privind competitivitatea pe termen lung.

AggregateEU lansează prima licitație pe termen mediu pentru a asigura o aprovizionare cu energie stabilă și previzibilă

Comisia a lansat ieri, 15 februarie, în cadrul platformei AggregateEU pentru achiziții comune de gaz, prima licitație pe termen mediu în cadrul căreia cumpărătorii vor putea depune cereri de gaz care acoperă mai multe perioade de șase luni, din aprilie 2024 până în octombrie 2029.