Skip to main content

UE lansează o platformă de sprijin pentru securitatea internă și pentru gestionarea frontierelor în Moldova


Astăzi, 11 iulie, comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și ministrul de interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, au lansat centrul de sprijin al UE pentru securitatea internă și pentru gestionarea frontierelor în Moldova. Platforma de sprijin a UE este o platformă operațională care va susține cooperarea în materie de securitate internă și de gestionare a frontierelor dintre UE, agențiile sale, statele membre și autoritățile moldovene. Centrul va fi înființat la Chișinău și coordonat de către Delegația Uniunii Europene în Moldova.

 

Ca parte a pachetului cuprinzător de sprijin din partea UE pentru Moldova, platforma de sprijin a UE va avea următoarele obiective:

·         să coordoneze sprijinul pe care UE și statele sale membre îl acordă Moldovei pentru ca aceasta să consolideze aplicarea legii și gestionarea frontierelor;

·         să pună la dispoziția autorităților moldovene un „ghișeu unic” care să furnizeze setul cuprinzător de măsuri de sprijin pe care UE și statele sale membre le oferă Moldovei în ceea ce privește securitatea internă și gestionarea frontierelor;

·         să susțină mecanismele existente privind securitatea internă și gestionarea frontierelor, în special sprijinul pe care Europol îl oferă în ceea ce privește schimbul de informații, analiza și cooperarea operațională, și pe care Frontex și Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) îl oferă în ceea ce privește gestionarea frontierelor, în special în ceea ce privește depistarea traficului de arme de foc și combaterea traficului de persoane, precum și sprijinul operațional prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT); 

·         să identifice nevoile autorităților moldovene în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea respectării legii și gestionarea frontierelor, sprijinind programarea instrumentelor de finanțare ale UE.


Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Combaterea dezinformării: Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează cu sprijinul influencerilor campania „Is this trUE?”

 În eforturile de a combate fenomenul dezinformării, Reprezentanța Comisiei Europene în România desfășoară campania „Is this trUE?” cu ajutorul unor influenceri cunoscuți. Scopul campaniei este de a crește gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la dezinformare, având în vedere anul electoral 2024 și contextul internațional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. 

Intră în vigoare noi norme privind publicitatea cu caracter politic

Astăzi, 9 aprilie, intră în vigoare noi norme europene care stabilesc standarde comune pe piața internă în ceea ce privește transparența și vizarea unui public-țintă în publicitatea politică.

Comisia lansează apelul la candidaturi pentru Observatorul lanțului agroalimentar al UE

 Crearea acestui observator, care va analiza costurile de producție, marjele și practicile comerciale, a fost anunțată la jumătatea lunii martie ca fiind una dintre măsurile de consolidare a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente și de întărire a încrederii între toți actorii de-a lungul acestui lanț.