Skip to main content

UE lansează o platformă de sprijin pentru securitatea internă și pentru gestionarea frontierelor în Moldova


Astăzi, 11 iulie, comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și ministrul de interne al Republicii Moldova, Ana Revenco, au lansat centrul de sprijin al UE pentru securitatea internă și pentru gestionarea frontierelor în Moldova. Platforma de sprijin a UE este o platformă operațională care va susține cooperarea în materie de securitate internă și de gestionare a frontierelor dintre UE, agențiile sale, statele membre și autoritățile moldovene. Centrul va fi înființat la Chișinău și coordonat de către Delegația Uniunii Europene în Moldova.

 

Ca parte a pachetului cuprinzător de sprijin din partea UE pentru Moldova, platforma de sprijin a UE va avea următoarele obiective:

·         să coordoneze sprijinul pe care UE și statele sale membre îl acordă Moldovei pentru ca aceasta să consolideze aplicarea legii și gestionarea frontierelor;

·         să pună la dispoziția autorităților moldovene un „ghișeu unic” care să furnizeze setul cuprinzător de măsuri de sprijin pe care UE și statele sale membre le oferă Moldovei în ceea ce privește securitatea internă și gestionarea frontierelor;

·         să susțină mecanismele existente privind securitatea internă și gestionarea frontierelor, în special sprijinul pe care Europol îl oferă în ceea ce privește schimbul de informații, analiza și cooperarea operațională, și pe care Frontex și Misiunea UE de asistență la frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) îl oferă în ceea ce privește gestionarea frontierelor, în special în ceea ce privește depistarea traficului de arme de foc și combaterea traficului de persoane, precum și sprijinul operațional prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT); 

·         să identifice nevoile autorităților moldovene în ceea ce privește consolidarea capacităților pentru asigurarea respectării legii și gestionarea frontierelor, sprijinind programarea instrumentelor de finanțare ale UE.


Detalii în comunicatul de presă.

Articole similare

Săptămâna europeană a mobilității 2023

Săptămâna europeană a mobilității debutează mâine în 3 000 de orașe din 50 de țări.

Invitație și informații suplimentare legate de discursul privind starea Uniunii Europene.

În fiecare an, în luna septembrie, președintele Comisiei Europene prezintă în fața Parlamentului European discursul privind Starea Uniunii, în care face bilanțul realizărilor din ultimul an, abordând totodată provocările comune și prezentând prioritățile pentru anul următor, pentru Uniunea Europeană și nu numai.